ABD Yeşil Kart Piyangosu SSS (Sık Sorulan Sorular)ABD Yeşil Kart Piyangosu SSS (Sık Sorulan Sorular)


Aşağıdaki ABD Yeşil Kart Piyangosu SSS bölümü

Yeşil Kart Piyangosu için kayıt
yaptırmak isteyenlere önemli bilgiler sunar.Niçin bazı ülkeler ABD Yeşil Kart Piyangosuna dahil edilmemiştir?


ABD nüfusunu farklılaştırma çabaları doğrultusunda, göçmen oranı fazla olan ( son beş yıl içersinde 50,000 den fazla )
ülkeler katılma hakkına sahip değildir.
Yeşil Kart Piyangosuna uygunluk testi
ni / yaparak anavatanınızın bu ülkelere
dahil olup, olmadığını kontrol ediniz.Ya doğduğum ülkeden farklı bir ülkenin vatandaşı isem?


Vatandaşı olmasanız bile, doğduğunuz ülkeyi başvurunuzda belirtmek zorundasınız.
Birleşik Devletler Hükümeti ve ABD Yeşil Kart Piyangosu Kurumu bu kurala istisna uygulamaz.Birleşik Devletler içerisinde bulunup bulunma mam farkeder mi?


Piyango daki müsabaka şartlarına uygun olduğunuz takdirde, Birleşik Devletler içerisinde olup olma manız önemli değildir.Bir yılda kaç kez başvuru yapabilirim?


Kişi başına, yılda yalnızca birkez Birleşik Devletler Yeşil Kart Piyangosuna başvuru ibraz etme hakkına sahipsiniz.
ABD Yeşil Kart Piyangosu Kurumu otomatik olarak X (bilinmeyen) yıla kadar başvurunuzu ibraz edebilir. Bununla beraber,
bunu yapabilmemiz için bize güncelleşen bilgilerinizi temin etmeniz gerekmektedir.