שאלות נפוצות על הגרלת גרין קארד לארה"ב


שאלות נפוצות על הגרלת גרין קארד לארה"ב

לפניכם שאלות נפוצות על הגרלת גרין קארד לארה"ב, המהוות מידע חשוב למבקשים
להירשם להגרלת גרין קארד:

מדוע מדינות מסויימות פסולות מלהשתתף בהגרלת גרין קארד של ארה"ב?


מתוך כוונה לגוון את אוכלוסיית ארצות הברית, מדינות ששיעור המהגרים מהן גבוה (למעלה מ-50,000 בחמש השנים האחרונות) אינן רשאיות להשתתף.
מלאו את מבחן הזכאות להגרלת גרין קארד
כדי לבדוק אם ארץ מוצאכם מורשית להשתתף או לא.

מה אם אני אזרח/ית של מדינה שאינה ארץ הולדתי?


עליכם לציין בטופס את ארץ הולדתכם גם אם אינכם אזרחים של אותה ארץ.
ממשלת ארצות הברית ו- USA\GCLA אינן מאפשרות לחרוג מכלל זה.

האם משנה אם אני בארצות הברית או לא?


אם הנכם עומדים בדרישות ההשתתפות בהגרלה, אין זה משנה אם אתם בארצות הברית או בארץ אחרת.

כמה טפסים מותר לי להגיש בשנה?


לכל אדם מותר להגיש להגרלת גרין קארד של ארה"ב רק טופס השתתפות אחד בשנה. התאחדות הגרלת גרין קארד האמריקנית יכולה
להגיש את הטופס שלכם אוטומטית במשך X שנים. מכל מקום, עליכם לספק לנו את כל המידע המעודכן כדי שנגיש אותה.